Konferencje INDEX w Polsce i na Świecie

Polska_2
06-07.10.2016
Kraków | Polska
Indie_2
14.10.2016
Mumbaj | Indie
Chiny_2
20.10.2016
Szanghaj | Chiny
Szwajcaria_2
16.11.2016
Bazylea | Szwajcaria
Polska_2
06-07 października 2016 / Kraków / Polska
loga_3
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA INDEX
BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE I WYBUCHOWE W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM
 

Jedyna konferencja w tej części Europy skupiająca międzynarodowych ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa procesowego i wybuchowego w przemyśle oraz realizująca praktyczne pokazy systemów ochronnych (pobliski poligon).

Dwa dni, dwa tematy przewodnie, blisko 15 ekspertów z Polski i Europy.

Szkolenie bazowe obejmuje najważniejsze zagadnienia wynikające z dyrektyw ATEX oraz zharmonizowanych z nimi norm. Jego tematyka jest każdorazowo weryfikowana i dostosowywana do specyfiki danego przedsiębiorstwa lub organizacji. W uzasadnionych przypadkach zakres szkolenia bazowego może zostać rozbudowany.

Szkolenia ATEX

O stowarzyszeniu INDEX

1

Stowarzyszenie INDEX

INDEX jest międzykontynentalnym stowarzyszeniem ekspertów działających w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle. Członkowie INDEX biorą udział w licznych grupach roboczych oraz komisjach normalizacyjnych odpowiedzialnych za tworzenie procedur oraz uregulowań prawnych w zakresie zagrożeń wybuchem w zakładach przemysłowych.

Na terenie Polski wszelkie działania, w tym organizacja szkoleń i konferencji, a także opracowywanie zagadnień formalno-prawnych na rzecz zakładów przemysłowych, prowadzone są przez ekspertów GRUPY WOLFF™.

2

Wzrost świadomości

Do głównych zadań stowarzyszenia INDEX należy prowadzenie działań mających na celu wzrost świadomości właścicieli oraz użytkowników instalacji przemysłowych, na terenie których występuje zagrożenie wybuchowe. W tym celu na całym świecie organizowane są liczne konferencje i szkolenia których tematyka obejmuje:

  • zagadnienia formalno-prawne związane z wymogami dyrektyw ATEX oraz odpowiednich norm,
  • zagrożenia wynikające z transportu magazynowania i obróbki substancji mogących tworzyć atmosfery wybuchowe,
  • działania prewencyjne minimalizujące ryzyko wystąpienia wybuchu,
  • zabezpieczenia przeciwwybuchowe minimalizujące skutki wybuchu.
3

Badania i rozwój

Stowarzyszenie INDEX prowadzi badania i rozwój technologii mających na celu poprawę bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle. Działania te prowadzone są m.in. w zakresie:

  • opracowanie technik ograniczających ryzyko wystąpienia wybuchu,
  • opracowywanie technik minimalizujących skutki wybuchu.