Ochrona przeciwpożarowa GRUPA WOLFF

Ostatnie lata to dla nas bez wątpienia czas intensywnego rozwoju. Dotychczas naszym Klientom mogliśmy zaoferować prace w zakresie instalacji przeciwpożarowych, a teraz będziemy mogli realizować w tej dziedzinie jeszcze bardziej skomplikowane, wielobranżowe projekty. Wszystko to dzięki połączeniu sił GRUPY WOLFF z firmą PRO TRT Projekt i wzmocnienie się kadrą specjalistów. Jeśli Twój zakład boryka się z problemami w zakresie ochrony ppoż., zachęcamy do kontaktu z Robertem Waleniem, naszym ekspertem ds. bezpieczeństwa pożarowego, który dzięki swojej wiedzy i kompetencjom będzie mógł pomóc rozwiać wszelkie wątpliwości (dane kontaktowe znajdziesz powyżej).

Bezpieczeństwo pożarowe – jak możemy pomóc zakładom przemysłowym i obiektom użyteczności publicznej

Tak jak wspomnieliśmy, na nasz pokład wkroczyli eksperci specjalizujący się w instalacjach i systemach monitoringu, detekcji, sterowania, transmisji i gaszenia pożaru. Oznacza to, że jesteśmy w stanie realizować w wersji „pod klucz” projekty w zakresie dostosowania zakładów przemysłowych pod kątem ochrony przeciwpożarowej, zapewniając:

  • projektowanie w pełnym zakresie, wykonawstwo oraz konserwację instalacji i systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych i technologicznych,
  • przeprowadzenie ekspertyz technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej,
  • ocenę zgodności wykonania istniejących obiektów i instalacji technologicznych z wymaganiami aktualnie obowiązujących przepisów i norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony przeciwwybuchowej.

W zakresie instalacji i systemów ppoż. jesteśmy w stanie zaoferować m.in.:

  • systemy detekcji i sygnalizacji pożaru,
  • systemy oddymiania,
  • instalacje tryskaczowe,
  • systemy gaśnicze w oparciu o gaz / mgłę wodną,
  • produkty specjalizowane np. ochrona komór lakierniczych.

Jako jedyni realizujemy projekty „pod klucz” łącząc bezpieczeństwo wybuchowe z ochroną przeciwpożarową

Bez wątpienia bezpieczeństwo pożarowe w poszczególnych sektorach przemysłu jest zagadnieniem, które wymaga odpowiedniego podejścia. W przypadku nowych budynków przemysłowych szczególną uwagę pod kątem zarówno wymagań formalnych jak i rozwiązań technicznych należy zwracać już na etapie projektowania. Bardzo często obiekty przemysłowe wymagają bowiem indywidualnego podejścia pod kątem spełnienia wytycznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

W wymagających przypadkach, gdzie ze względu na daną branżę występuje zagrożenie wybuchem, należy dokonać szczegółowej analizy zagrożeń wspierając się wiedzą i kompetencjami specjalistów zarówno w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego jak i pożarowego, co gwarantuje dobór odpowiednich systemów ochronnych.

Nasza firma jako jedyna jest w stanie realizować kompleksowo projekty łączące zagadnienia ochrony przeciwwybuchowej i ppoż. w oparciu o jedną platformę spinającą sygnały kierowane do centralnego układu sterującego.