Monitory gazów i czynników chłodniczych

CHILLGARD RT jest jedno lub wielopunktowym systemem ostrzegania gazowego przeznaczonym do wszystkich przemysłowych systemów chłodniczych lub agregatów chłodniczych stosowanych w operacjach produkcyjnych lub badawczych, zimnym przechowywaniu żywności lub operacjach pakowania mięsa.

Czujnik czynnika chłodniczego CHILLGARD M-100 przeznaczony jest do wykrywania obecności najbardziej powszechnych czynników fluorowcowanych w urządzeniach przechowywania zimnego, pomieszczeniach z wyposażeniem mechanicznym i innych zastosowaniach chłodniczych.

Monitor gazu CHEMGARD może monitorować ponad 60 gazów w zakresie progowej wartości granicznej (TLV), takie jak węglowodory, rozpuszczalniki, alkohole, alkany i toksyczne.

Grupa WOLFF
BARTŁOMIEJ BORZDZIŁOWSKI- jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

CHILLGARD® M-100

Czujnik czynnika chłodniczego w bardzo stabilnej i wysoce selektywnej technologii fotoakustycznej podczerwieni. CHILLGARD M-100 przeznaczony jest do wykrywania obecności najbardziej powszechnych fluorowanych czynników chłodniczych w urządzeniach zimnego przechowywania, maszynowniach i innych zastosowaniach chłodniczych.

Zobacz więcej

CHEMGARD®-IR

CHEMGARD® pozwala na monitorowanie ponad 60 gazów, takich jak węglowodory, rozpuszczalniki, pary alkoholi, alkany i gazy toksyczne w zakresie progowej wartości granicznej (TLV).

Zobacz więcej