Zawory oddechowe

GRUPA WOLFF posiada w swojej ofercie szeroką gamę różnorodnych produktów służących jako zabezpieczenie dla zbiorników bezciśnieniowych oraz niskociśnieniowych. Zawory oddechowe chronią zbiorniki przed uszkodzeniem podczas procesów napełniania, opróżniania oraz w przypadku kondensacji oparów, która wywołana jest czynnikami atmosferycznymi, przy jednoczesnej ochronie środowiska oraz personelu przed szkodliwą emisją oparów magazynowanych produktów.

Zespół inżynierów GRUPY WOLFF posiada bardzo duże doświadczenie w doborze odpowiednich rozwiązań do każdej aplikacji, z uwzględnieniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa, wiedzy technicznej oraz obowiązujących norm.

Typowy zakres pracy oferowanych urządzeń leży pomiędzy -800 mbar g aż do 3,5 bar g w temperaturach od -196°C do 250°C. Jednakże dla wymagających aplikacji podany zakres pracy nie jest z góry zdefiniowany i po dokładnej analizie wszystkich parametrów pracy zaworu oddechowego przeprowadzonej przez producenta może ulec poszerzeniu.

Grupa WOLFF
BARTŁOMIEJ BORZDZIŁOWSKI- jestem do Twojej dyspozycji


RAFAŁ OLSZAŃSKI - jestem do Twojej dyspozycji


MICHAŁ BALEWICZ- jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Modułowe zawory oddechowe

Nowa koncepcja zaworów oddechowych stworzona została w oparciu o doświadczenie i innowacyjne pomysły mające źródło w sektorach automotive oraz lean manufacturing, takie jak modularność, wymienność poszczególnych elementów, ograniczenie ilości elementów składowych oraz obniżenie kosztów. To tylko kilka z listy pomysłów, które znanemu już od dawna produktowi dały nową energię pozwalającą na uzyskanie wydajności na niespotykanym dotychczas poziomie.

Zobacz więcej

Zawory oddechowe dla nadciśnienia i podciśnienia

Zawory oddechowe chronią zbiorniki przed uszkodzeniem podczas procesów napełniania, opróżniania oraz w przypadku kondensacji oparów, która wywołana jest czynnikami atmosferycznymi, przy jednoczesnej ochronie środowiska oraz personelu przed szkodliwą emisją oparów magazynowanych produktów.

Zobacz więcej

Zawory upustowe sterowane pilotem

Zawory upustowe sterowane pilotem stosowane są tam, gdzie wymagany jest dokładny punkt zadziałania podczas wydechu oparów w przypadku, gdy parametry pracy są zbliżone do wartości obliczeniowych oraz gdy może wystąpić problematyczne przeciwciśnienie lub wymagana jest bardzo duża szczelność.

Zobacz więcej

Zawory zrzutowe oraz włazy rewizyjne i technologiczne

Zawory zrzutowe służą jako zabezpieczenie zbiorników przed nadciśnieniem powstałym w wyniku parowania produktu spowodowanego zewnętrznym źródłem ciepła (pożar) oraz jako włazy rewizyjne zapewniające dostęp do wnętrza zbiorników podczas inspekcji. Włazy technologiczne umożliwiają pobór próbek oraz dostęp do wnętrza zbiornika w celu wykonania pomiaru poziomu przechowywanego produktu.

Zobacz więcej

Zawory redukcyjne do układów inertyzacji

Zawory redukcyjne do układów inertyzacji przeznaczone są do bezpośredniego tworzenia poduszki gazu obojętnego poprzez jednostopniową redukcję gazu w zbiornikach przechowujących niebezpieczne i szkodliwe substancje chemiczne oraz ograniczające parowanie i kontakt produktów z atmosferą.

Zobacz więcej