Bezpieczeństwo wybuchowe

Co dla Ciebie zrobimy:

szkolenia analizy i audyty instalacji pod kątem bezpieczeństwa wybuchowego doradztwo i weryfikacja dokumentacji projektowych pod kątem bezpieczeństwa wybuchowego i poprawności doboru urządzeń dobór zabezpieczeń spełniających wymagania procesu oraz przepisy prawa  montaż lub nadzór nad montażem zabezpieczeń montaż i serwis

Dlaczego my:

Bezpieczeństwo wybuchowe to od dwóch dekad kluczowy obszar naszej działalności. Przez ten czas przeanalizowaliśmy, a następnie zabezpieczyliśmy setki urządzeń i instalacji przemysłowych, co w wielu przypadkach pozwoliło uniknąć poważnych w skutkach wypadków. Dziś jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych w tym zakresie firm w Europie, a swoją wiedzą dzielimy się na licznych szkoleniach i konferencjach.

DSBW - DEDYKOWANY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA WYBUCHOWEGO
Dedykowany System Bezpieczeństwa Wybuchowego to kompleksowy program adaptacji urządzeń, instalacji oraz całych zakładów przemysłowych do wymogów obowiązujących przepisów. Zakres DSBW obejmuje wszystkie najważniejsze działania określone w dyrektywie ATEX, tj. identyfikację i ocenę zagrożeń, prewencję poprzez minimalizację ryzyka wybuchu, ograniczenie skutków wybuchu do bezpiecznego poziomu.
System zarzadzania bezpieczeństwem
W przedsiębiorstwach, w których zainstalowane są tysiące, dziesiątki lub nawet setki tysięcy urządzeń istnieje duży problem z koordynacją, nadzorem oraz budową bazy wiedzy o stanie pracy poszczególnych instalacji. Dzięki zgromadzeniu w jednym miejscu wszystkich informacji eksploatacyjnych i diagnostycznych, ExPlant wspiera pracę służb remontowych oraz zespołów zajmujących się utrzymaniem ruchu. W oparciu o zgromadzoną wiedzę użytkownik jest w stanie dokonywać niezbędnych ocen, precyzyjnie planować budżet oraz doskonalić procedury związane z bezpieczną obsługą instalacji.
Szkolenia ATEX
Realizujemy praktyczne szkolenia nt. bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle poparte ponad dwudziestoletnią praktyką. Tematyka szkoleń obejmuje zarówno zagadnienia formalno-prawne, jak również wiedzę z zakresu: klasyfikacji i oznaczania stref zagrożenia wybuchem, technik przeciwwybuchowych, prowadzenia prac i eksploatacji urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem, doboru urządzeń do pracy w strefach zagrożenia wybuchem, poważnych awarii przemysłowych itd. Szkolenia realizowane są zarówno w formie otwartej, jak i zamkniętej dzięki czemu odpowiadają potrzebom praktycznie każdego zakładu przemysłowego.
ŚWIATŁOWODOWY POMIAR TEMPERATURY
Światłowodowy pomiar temperatury to niezwykła technologia, która pozwala dokonywać pomiarów nawet w tysiącach punktów jednocześnie. Dzięki temu rozwiązanie to posiada setki zastosowań, spośród których najważniejszych to: monitorowanie temperatury kabli zasilających, wykrywanie pożaru (np. przenośników taśmowych), monitorowanie rozkładu temperatury w budynkach, monitorowanie przecieków w zaporach wodnych, wałach powodziowych oraz groblach.
Instalacja odpylania w wykonaniu ATEX
Wiele instalacji wentylacji oraz odpylania, ze względu na zagrożenie wybuchowe, wymaga specjalnego podejścia. W takich sytuacjach istotne są zarówno aspekty formalno-prawne (konieczność opracowania oceny ryzyka wybuchu oraz dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem), jak również właściwe zabezpieczenie instalacji przed wybuchem. Dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu GRUPA WOLFF projektuje oraz buduje tego typu instalacje w sposób kompleksowy, a co najważniejsze zgodny z obowiązującymi przepisami.

REALIZACJE - bezpieczeństwo wybuchowe

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik