Quote

Według statystyk obiekty przemysłowe odpowiadają jedynie za 1,5% wszystkich pożarów, generując przy tym aż 22% ogółu strat pożarowych.