Quote

Zapewnienie bezpiecznej pracy instalacji procesowej polega na odpowiednim doborze systemów zabezpieczających. Dobór zabezpieczeń należy rozpocząć od identyfikacji wszystkich zagrożeń, jakie występują na instalacji i wyboru tych scenariuszy awaryjnych, które powodują, że te zagrożenia są największe.