Quote

Wyjątkowo szybkie i czułe detektory systemu gaszenia iskier wykrywają źródło zapłonu w ciągu milisekundy, a następnie rozpoczynają gaszenie z wykorzystaniem mgły wodnej. Trwa ono zwykle 5 sekund i zatrzymuje się automatycznie.