Quote

Zawory bezpieczeństwa powinny być stosowane, gdy ciśnienie w układzie (np. w zbiorniku, urządzeniu lub instalacji procesowej) może przekroczyć wartość krytyczną. Taka sytuacja ma miejsce wszędzie tam, gdzie media w postaci gazów, par lub cieczy ulegają sprężeniu, ogrzewaniu lub są transportowane w wyniku różnicy ciśnień.