Problem:

  • konieczność uzyskania produktu końcowego o ściśle określonych parametrach
  • potrzeba zapewnienia wysokiej jakości przesiewu
  • ryzyko dostawania się niepożądanej frakcji do produktu końcowego
  • wymagana duża wytrzymałość i niezawodność urządzenia w celu zapewnienia ciągłości produkcji

Rozwiązanie:

  • wyposażenie linii przemiału piasku kwarcowego oraz skalenia w przesiewacz o bezpośrednim napędzie siatek oraz kontrolny przesiewacz wibrujący w masie, dzięki któremu można zapobiec dostawaniu się niepożądanej frakcji (np. wskutek zużycia się i pęknięcia siatki przesiewacza głównego) do produktu poprzez dodatkowy przesiewacz kontrolny
  • projekt konstrukcji wsporczej pod oba przesiewacze oraz przesypu łączącego oba przesiewacze
  • montaż i uruchomienie urządzeń przesiewających
  • zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

Sprawdź szczegóły nt. wdrożonych urządzeń i usług:

Przesiewacz zmielonej mączki jako element nowej linii przemiału piasku kwarcowego i skalenia

Budowa nowej linii przemiału piasku kwarcowego i skalenia u producenta wyrobów stosowanych jako komponenty w przemyśle ceramicznym, odlewniczym, chemicznym, a także w przemyśle farb i lakierów oraz chemii gospodarczej, wiązała się z inwestycją w przesiewacze zmielonej mączki.

Dostarczane urządzenia musiały zapewnić otrzymanie produktów skaleniowych i kwarcowych wedle ściśle określonych wymagań jakościowych i wydajnościowych. Klientowi zależało więc na utrzymaniu stałych parametrów gwarantujących wysoką jakość przesiewu oraz na tym, by zminimalizować ryzyko dostania się niepożądanych frakcji do produktu końcowego, które mogłyby powstać np. na skutek zużycia się lub pęknięcia siatki przesiewacza głównego.

Co ważne, oprócz zapewnienia określonej wydajności, bardzo ważna była wysoka sprawność i bezawaryjność przesiewaczy – jest to bowiem inwestycja na wiele lat.

Kompleksowa realizacja w oparciu o dwa typy urządzeń przesiewających

W związku z powyższym nasz specjalista w zakresie doboru urządzeń technologicznych zaproponował klientowi kompleksowe rozwiązanie obejmujące dobór, dostawę, montaż i uruchomienie dwóch przesiewaczy różnego typu.

Pierwszym z urządzeń był przesiewacz jednopokładowy WA (tj. z jedną powierzchnią przesiewającą) o statycznej, pyłoszczelnej konstrukcji. W przesiewaczach tego typu w drgania wprowadzana jest tylko siatka przesiewająca poprzez osie wahliwe, połączone z zamontowanymi na konstrukcji przesiewacza małymi wibratorami elektromagnetycznymi. Dzięki bezpośredniemu napędowi można uzyskać bardzo dobre parametry przesiewu przy niskich nakładach energetycznych. Dodatkowymi atutami są także płynna regulacja amplitudy drgań oraz automatyczne czyszczenie sit podczas pracy poprzez chwilową maksymalizację tej amplitudy. Taki przesiewacz zapewni odsiew właściwej frakcji piasku kwarcowego po mieleniu.

Dla właściwej pracy przesiewacza niezbędne jest równe i jednolite rozprowadzenie produktu na całej szerokości powierzchni przesiewającej. W tym przypadku będzie do tego służyć statyczna rynna rozprowadzająco-podająca SV z bocznym zasypem produktu i drgającym elementem wewnętrznym. Rynna będzie sztywno połączona z przesiewaczem WA.

Drugi z dostarczonych przesiewaczy to wysokowydajny przesiewacz kontrolny RIUS. W przypadku tego urządzenia, jest ono całe wprowadzane w drgania. To do przesiewacza RIUS trafiać będzie piasek z przesiewacza WA w celu kontrolnego przesiewu większych cząstek, które mogą pojawić się np. w wyniku zużycia się jego siatki przesiewającej. Dzięki temu wystąpienie niepożądanej frakcji będzie automatycznie sygnalizowane obsłudze.

Ze względu na to, że produkt ma właściwości mocno wycierające, w przesypach przewidzieliśmy dodatkową ochronę przed wycieraniem.

W zakres prac weszły również projekty konstrukcji wsporczej pod oba przesiewacze oraz przesypu łączącego urządzenia.

Całe zlecenie obejmowało dobór urządzeń, projekt, dostawę, montaż i uruchomienie przesiewaczy. Dodatkowo klientowi zapewnimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Odpowiednio dobrany przesiewacz jako klucz do zapewnienia efektywnego przesiewu

Producenci komponentów stosowanych w wyrobach wielu branż przemysłowych często borykają się z doborem odpowiedniego urządzenia przesiewającego. Wynika to z tego, że oferowane na rynku technologie różnią się od siebie konstrukcją i detalami, które niejednokrotnie mają istotny wpływ zarówno na efektywność przesiewu, bezawaryjną pracę, łatwość obsługi oraz konserwacji urządzenia, jak i również jego koszt. W takich przypadkach nieodzowna staje się kompleksowa pomoc w doborze urządzeń i technologii, dzięki której rozwiązanie spełni nie tylko wymogi techniczne, ale również ekonomiczne.

Z punktu widzenia klienta, poza wysoką wydajnością i sprawnością urządzeń przesiewających, duże znaczenie mają bowiem niskie zużycie energii oraz łatwa i szybka wymiana siatki przesiewającej, która najczęściej ulega uszkodzeniu. Kluczem do spełnienia tych wymagań jest dobór optymalnych urządzeń przez doświadczone firmy, a także zapewnienie polskiego serwisu, który w sytuacjach awaryjnych może szybko zareagować i naprawić/wyregulować urządzenie, co pozwoli na uniknięcie długich przestojów maszyny.