Problem:

  • brak możliwości kontroli jakości rozdrobnienia produktu oraz dostarczania swoim klientom próbek materiału
  • duże cząsteczki próbkowanego PET (od pyłu do kilkunastu milimetrów), utrudniające dobór rozwiązania – większość próbników jest przeznaczona dla cząstek do 5 mm

Rozwiązanie:

  • przeprowadzenie wizji lokalnej i dobór właściwego próbnika spełniającego najważniejsze wymagania determinowane przez wielkość cząstek materiału i pozostałe parametry medium
  • dostawa zaworu umożliwiającego przeprowadzenie testowego poboru próbek
  • pilotażowe wprowadzenie próbkowania zmielonego, czystego materiału na zasypie do Big Baga
  • dostarczenie próbnika umożliwiającego swobodne zaprogramowanie czasu poboru próbek
  • podniesienie standardu świadczonych usług przez klienta

Sprawdź szczegóły nt. wdrożonych urządzeń i usług:

Kontrola jakości rozdrobnienia produktu

Naszemu klientowi,reprezentującemu branżę recyklingu butelek PET, zależało na dostarczaniu swoim odbiorcom próbek zmielonego, czystego materiału. Dotychczas nie miał on możliwości kontroli jakości rozdrobnienia produktu, dlatego zwrócił się do nas z prośbą o fachową pomoc w doborze odpowiedniego urządzenia. Jednym z najważniejszych założeń było zapewnienie próbkowania stosunkowo dużych cząsteczek PET (od pyłu do kilkunastu milimetrów), co ograniczało możliwość zastosowania większości próbników, które są przeznaczone głównie dla cząsteczek do 5 mm.

Dobór zaworu do poboru próbek

Aby dokonać wyboru właściwego rozwiązania, bardzo ważna jest odpowiednia wiedza techniczna i doświadczenie, które pozwalają uniknąć błędów. Mimo iż w tym przypadku dobór urządzenia determinowała wielkość próbki (która zwykle jest brana pod uwagę w dalszej kolejności), istotne były również takie parametry jak gęstość nasypowa oraz zachowanie medium, tj. jego higroskopijność i agresywność. Należy w tym miejscu pamiętać, że w przypadku próbkowania cieczy trzeba wziąć dodatkowo pod uwagę lepkość i zawartość cząsteczek stałych w roztworze.

Aby dokonać rzetelnej oceny potrzeb klienta, przeprowadziliśmy wizję lokalną w zakładzie. Zanim sfinalizowano zamówienie, klient miał możliwość wcześniejszego przeprowadzenia testów przy użyciu tzw. zaworu testowego do poboru próbek. Ich pozytywny przebieg wpłynął na realizację projektu.

Próbkowanie zmielonego, czystego materiału na zasypie do Big Baga – umiejscowienie i zasada działania urządzenia do poboru próbek

Dostarczone przez nas urządzenie zostało zamontowane na stacji napełniania Big Baga gotowym przemiałem materiału, przed obejmą podpięcia Big Baga, a za zaworem spustowym.

Zasada działania omawianego próbnika jest stosunkowo prosta. Za pomocą przewodów podłączonych do instalacji sprężonego powietrza, na której jest ustawione sterowanie, do siłownika podawane jest sprężone powietrze. Następnie siłownik wysuwa ramię w światło rury, w której kubeczek próbkujący zostaje aż do napełnienia. Jego czas dobiera się eksperymentalnie już w trakcie pracy w zakładzie klienta. Na kolejnym etapie powietrze jest podawane w drugą stronę, dzięki czemu ramię z kubkiem wysuwa się z rury. Podczas powrotu kubka do pozycji startowej, dzięki prowadnicy i żłobieniu w cylindrze, obraca się on w pionie o 180 stopni, co skutkuje wrzuceniem produktu do leja z podłączonym naczyniem do zbierania próbek.

Przy tak dużych cząsteczkach próbkowanego PET (dla przypomnienia – od pyłu do kilkunastu milimetrów) dostarczony przez nas próbnik działa bezproblemowo, nie zacina się i spełnia wszelkie oczekiwania klienta. Ponadto pozwala użytkownikowi na dowolne zaprogramowanie czasu poboru próbek.

Nasz klient po udanej implementacji próbnika zamówił kolejne 5 sztuk do wszystkich stacji napełniania Big Bagów.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że w przypadku niepoprawnego doboru próbnika występuje ryzyko zablokowania ruchomego ramienia lub blokady zasypów do naczyń, w których zbierane są próbki, co z kolei mogłoby przyczynić się do zacięcia urządzenia i niejednorodnego próbkowania materiału.

Recykling PET

W dzisiejszych czasach recykling odgrywa bardzo ważną rolę, dlatego na rynku działa coraz więcej firm zajmujących się przetwarzaniem odpadów, w tym butelek PET, których w skali roku wyrzucamy ogromne ilości. Sam proces recyklingu butelek PET jest złożony i składa się z kilku etapów, m.in. oczyszczania, segregacji, rozdrabniania i pakowania celem przekazania do dalszej obróbki.

W związku z możliwościami wykorzystania granulatów z plastikowych butelek dla ich odbiorców ważna jest jakość dostarczanego produktu. To dlatego firmy przetwarzające butelki PET mają na względzie zapewnienie jak najwyższego poziomu świadczenia swoich usług, m.in. oferując wcześniejsze próbkowanie materiału.