Pobór próbki z podajnika taśmowego

W naszej ofercie posiadamy próbobiernie umożliwiającą pobór reprezentatywnych próbek materiałów sypkich takich jak: proszki, pyły, granulaty oraz kruszywa  z podajników taśmowych. Dostarczane przez GRUPĘ WOLFF urządzenia charakteryzują się solidnym wykonaniem, precyzją działania oraz niezawodnością.

Grupa WOLFF
KRZYSZTOF WNĘK - jestem do Twojej dyspozycji
+48 51* *** ***   - pokaż numer
 k.wn***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

 • Pobieranie reprezentatywnych próbek biomasy i/lub węgla bezpośrednio z podajnika taśmowego
 • Pobór próbek biomasy w celu rozliczenia się Elektrowni/Elektrociepłowni z URE (Urząd Regulacji Energetyki) – rozliczenie energii odnawialnej
 • Pobór próbek w celu rozliczenia się Elektrowni/Elektrociepłowni z dostawcami biomasy/węgla

Wykonanie zgodne z dyrektywą ATEX95:

 • Możliwość stosowania w strefach zagrożenia wybuchem (20, 21, 22 wewnątrz urządzenia oraz 22 na zewnątrz urządzenia)

Pobór próbek biomasy:

 • CEN/TS 14778-1:2005 – Paliwa stałe. Pobieranie próbek. Metody pobierania próbek

Pobór próbek węgla:

 • ISO 13909-1:2001 – Węgiel kamienny i koks — Mechaniczne pobieranie próbek — Część 1: Wstęp ogólny
 • ISO 13909-2:2001 – Węgiel kamienny i koks — Mechaniczne pobieranie próbek — Część 2: Węgiel — Pobieranie próbek ze strug materiału
 • ISO 1988:1975 – Węgiel kamienny — Pobieranie próbek
 • Dobór właściwego rozwiązania
 • Wykonanie niezbędnych konstrukcji (jeśli konieczne)
 • Montaż, uruchomienie, serwis