Co robimy

Naszym celem jest szerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle. Pragniemy go realizować poprzez inspirowanie ludzi osadzonych w branży przemysłowej do wdrażania najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa aby w ten sposób mogli chronić pracowników i mienie firmy, a także środowisko naturalne. Cel ten realizujemy m.in. poprzez organizację szkoleń, konferencji i praktycznych pokazów, a także dostosowywanie zakładów przemysłowych do wymogów dyrektyw ATEX.

SZKOLENIA / KONFERENCJE / POKAZY / OPRACOWANIA

Szkolenia ATEX

Przeprowadziliśmy setki szkoleń. Nasi eksperci, to praktycy którzy od lat realizują projekty dla branży przemysłowej. Decydując się na nasze szkolenia możesz mieć pewność, że wiemy o czym mówimy. To naprawdę rzadkość.

Konferencje

Jedyna konferencja w tej części Europy skupiająca międzynarodowych ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa procesowego i wybuchowego w przemyśle oraz realizująca praktyczne pokazy wybuchów i systemów ochronnych.

Pokazy wybuchów

Jako jedyni w Polsce i nieliczni na świecie jesteśmy w stanie przeprowadzić pokazy wybuchów oraz systemów ochronnych z wykorzystaniem Twojego produktu. Przekonaj się jak poważne generuje on zagrożenie.

Opracowania ATEX

Wykonujemy oceny ryzyka wybuchu, dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem, wyznaczamy strefy zagrożenia wybuchem oraz realizujemy audyty pod kątem bezpieczeństwa.

Fakty w liczbach

+
0
przeszkolonych osób z najważniejszych gałęzi przemysłu
0
%
uczestników konferencji było zadowolonych lub bardzo zadowolonych z udziału
+
0
projektów z zakresu bezpieczeństwa w jakich brali udział nasi eksperci

Nie jesteśmy teoretykami

Nasi eksperci to praktycy, którzy każdego dnia pracują przy szerokiej gamie projektów w branży energetycznej, chemicznej, spożywczej czy drzewnej. Chronimy przed wybuchem największe zakłady przemysłowe. Opracowujemy dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem, oceny ryzyka, audyty. Projektujemy instalacje zgodne z wymogami dyrektywy ATEX. Posiadam najbardziej doświadczonych inżynierów, którym zaufały setki firm. Dziś naszą wiedzę udostępniamy Tobie.

PROJEKTY W KTÓRYCH BIERZEMY UDZIAŁ

Ocena ryzyka dla instalacji przyjęcia, magazynowania i transportu mąki

Zabezpieczenie instalacji podnośników kubełkowych w branży energetycznej pod kątem zagrożenia wybuchem

Wdrożenie Dedykowanego Systemu Bezpieczeństwa Wybuchowego w branży farmaceutycznej dla czterech instalacji odpylania

Audyt bezpieczeństwa wybuchowego wydziału suszenia, transportu i magazynowania osadów ściekowych

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla czterech ciepłowni oraz dwóch kotłowni

Kompleksowe dostosowanie zakładu produkcyjnego do wymogów w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla lakierni oraz magazynów środków lakierniczych i gazów technicznych

Ocena zagrożenia wybuchem oraz analiza ryzyka wybuchu na instalacji magazynowania i podawania pyłu węglowego

Wykonanie kompletnej instalacji odciągowej pyłów i gazów dla dwóch linii pracujących zakładzie z branży aluminium

Kontrola niebezpiecznych stężeń gazów dzięki zastosowaniu systemów detekcji

Ocena ryzyka wybuchu instalacji przyjęcia, magazynowania i transportu skrobi i żelatyny

Projekt dostosowania magazynu żywic Polylite do wymogów bezpieczeństwa procesowego

Analiza i ocena ryzyka wybuchu dla projektu filtra odpylającego

Rekomendują nas

O stowarzyszeniu INDEX

Stowarzyszenie INDEX

INDEX jest międzykontynentalnym stowarzyszeniem ekspertów działających w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle. Członkowie INDEX biorą udział w licznych grupach roboczych oraz komisjach normalizacyjnych odpowiedzialnych za tworzenie procedur oraz uregulowań prawnych w zakresie zagrożeń wybuchem w zakładach przemysłowych.

Na terenie Polski wszelkie działania, w tym organizacja szkoleń i konferencji, a także opracowywanie zagadnień formalno-prawnych na rzecz zakładów przemysłowych, prowadzone są przez ekspertów GRUPY WOLFF™.

Wzrost świadomości

Do głównych zadań stowarzyszenia INDEX należy prowadzenie działań mających na celu wzrost świadomości właścicieli oraz użytkowników instalacji przemysłowych, na terenie których występuje zagrożenie wybuchowe. W tym celu na całym świecie organizowane są liczne konferencje i szkolenia których tematyka obejmuje:

  • zagadnienia formalno-prawne związane z wymogami dyrektyw ATEX oraz odpowiednich norm,
  • zagrożenia wynikające z transportu magazynowania i obróbki substancji mogących tworzyć atmosfery wybuchowe,
  • działania prewencyjne minimalizujące ryzyko wystąpienia wybuchu,
  • zabezpieczenia przeciwwybuchowe minimalizujące skutki wybuchu.

Badania i rozwój

Stowarzyszenie INDEX prowadzi badania i rozwój technologii mających na celu poprawę bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle. Działania te prowadzone są m.in. w zakresie:

  • opracowanie technik ograniczających ryzyko wystąpienia wybuchu,
  • opracowywanie technik minimalizujących skutki wybuchu.

Konferencje INDEX w Polsce i na Świecie

06-07.10.2016
Kraków | Polska
14.10.2016
Mumbaj | Indie
20.10.2016
Szanghaj | Chiny
16.11.2016
Bazylea | Szwajcaria
Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)